Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra stranden - Larsfrid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra stranden - Larsfrid

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra stranden - Larsfrid 1080 17,0% 30,9% 24,4% 27,7% 3,5% 51,1% 48,9%   2,1%
Summa 1080 17,0% 30,9% 24,4% 27,7% 3,5% 51,1% 48,9% 2,1%

http://www.val.se