Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skedala - Marbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skedala - Marbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skedala - Marbäck 1234 12,0% 37,1% 27,4% 23,5% 3,6% 51,3% 48,7%   1,5%
Summa 1234 12,0% 37,1% 27,4% 23,5% 3,6% 51,3% 48,7% 1,5%

http://www.val.se