Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Steninge - Rävinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Steninge - Rävinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Steninge - Rävinge 1211 10,7% 26,9% 26,5% 35,8% 4,8% 50,0% 50,0%   2,3%
Summa 1211 10,7% 26,9% 26,5% 35,8% 4,8% 50,0% 50,0% 2,3%

http://www.val.se