Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt FBG 1 V Gärdet-Hamnen-Gamla stan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt FBG 1 V Gärdet-Hamnen-Gamla stan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
FBG 1 V Gärdet-Hamnen-Gamla stan 1395 23,9% 22,2% 24,1% 29,8% 4,6% 47,2% 52,8%   1,1%
Summa 1395 23,9% 22,2% 24,1% 29,8% 4,6% 47,2% 52,8% 1,1%

http://www.val.se