Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt FBG 11 Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt FBG 11 Slätten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
FBG 11 Slätten 1309 13,4% 25,7% 29,5% 31,5% 7,0% 49,9% 50,1%   1,5%
Summa 1309 13,4% 25,7% 29,5% 31,5% 7,0% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se