Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljungby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby 817 18,0% 29,7% 25,9% 26,3% 6,0% 51,9% 48,1%   0,4%
Summa 817 18,0% 29,7% 25,9% 26,3% 6,0% 51,9% 48,1% 0,4%

http://www.val.se