Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Innerstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 1137 26,0% 22,4% 21,1% 30,4% 5,5% 46,5% 53,5%   5,6%
Summa 1137 26,0% 22,4% 21,1% 30,4% 5,5% 46,5% 53,5% 5,6%

http://www.val.se