Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Villastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Villastaden 1243 15,1% 22,5% 26,5% 35,9% 6,7% 44,3% 55,7%   1,4%
Summa 1243 15,1% 22,5% 26,5% 35,9% 6,7% 44,3% 55,7% 1,4%

http://www.val.se