Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1569 20,7% 24,2% 24,5% 30,7% 6,1% 47,0% 53,0%   1,3%
Summa 1569 20,7% 24,2% 24,5% 30,7% 6,1% 47,0% 53,0% 1,3%

http://www.val.se