Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hålabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hålabäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hålabäck 1518 21,6% 28,7% 23,3% 26,4% 6,1% 45,8% 54,2%   1,5%
Summa 1518 21,6% 28,7% 23,3% 26,4% 6,1% 45,8% 54,2% 1,5%

http://www.val.se