Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hammerö Södra/Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hammerö Södra/Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerö Södra/Västra 1192 16,6% 31,9% 24,5% 27,0% 5,9% 46,2% 53,8%   2,9%
Summa 1192 16,6% 31,9% 24,5% 27,0% 5,9% 46,2% 53,8% 2,9%

http://www.val.se