Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tingberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tingberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingberget 1016 20,9% 27,7% 20,7% 30,8% 5,6% 43,6% 56,4%   1,7%
Summa 1016 20,9% 27,7% 20,7% 30,8% 5,6% 43,6% 56,4% 1,7%

http://www.val.se