Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kolla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kolla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolla 1572 22,5% 32,5% 14,7% 30,3% 3,8% 46,7% 53,3%   0,7%
Summa 1572 22,5% 32,5% 14,7% 30,3% 3,8% 46,7% 53,3% 0,7%

http://www.val.se