Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Varla Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varla Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varla Södra 1596 20,1% 29,9% 21,9% 28,0% 4,8% 44,9% 55,1%   1,6%
Summa 1596 20,1% 29,9% 21,9% 28,0% 4,8% 44,9% 55,1% 1,6%

http://www.val.se