Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Varla Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varla Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varla Norra 1689 14,0% 27,5% 24,7% 33,7% 6,1% 46,4% 53,6%   1,2%
Summa 1689 14,0% 27,5% 24,7% 33,7% 6,1% 46,4% 53,6% 1,2%

http://www.val.se