Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tölö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tölö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tölö 1205 18,7% 48,3% 20,2% 12,9% 3,9% 50,2% 49,8%   0,7%
Summa 1205 18,7% 48,3% 20,2% 12,9% 3,9% 50,2% 49,8% 0,7%

http://www.val.se