Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fors 1190 12,8% 32,2% 26,1% 28,9% 5,0% 49,0% 51,0%   1,4%
Summa 1190 12,8% 32,2% 26,1% 28,9% 5,0% 49,0% 51,0% 1,4%

http://www.val.se