Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Björkris

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björkris

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkris 1278 29,3% 40,9% 13,5% 16,4% 4,1% 50,1% 49,9%   1,2%
Summa 1278 29,3% 40,9% 13,5% 16,4% 4,1% 50,1% 49,9% 1,2%

http://www.val.se