Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Anneberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1370 16,9% 37,3% 26,6% 19,2% 7,0% 50,1% 49,9%   1,1%
Summa 1370 16,9% 37,3% 26,6% 19,2% 7,0% 50,1% 49,9% 1,1%

http://www.val.se