Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Älvsåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Älvsåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsåker 1278 13,8% 36,9% 28,2% 21,2% 5,1% 52,0% 48,0%   1,0%
Summa 1278 13,8% 36,9% 28,2% 21,2% 5,1% 52,0% 48,0% 1,0%

http://www.val.se