Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vallda Sandö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallda Sandö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Sandö 1370 12,6% 36,8% 27,1% 23,6% 6,6% 50,4% 49,6%   2,0%
Summa 1370 12,6% 36,8% 27,1% 23,6% 6,6% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se