Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vallda Bröndome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallda Bröndome

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Bröndome 1130 15,8% 34,0% 27,3% 22,9% 6,5% 52,5% 47,5%   1,1%
Summa 1130 15,8% 34,0% 27,3% 22,9% 6,5% 52,5% 47,5% 1,1%

http://www.val.se