Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vallda Backa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallda Backa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Backa 1440 14,4% 38,4% 22,6% 24,6% 6,1% 48,0% 52,0%   0,9%
Summa 1440 14,4% 38,4% 22,6% 24,6% 6,1% 48,0% 52,0% 0,9%

http://www.val.se