Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kyvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyvik 1540 16,2% 27,5% 31,4% 24,9% 8,6% 48,0% 52,0%   3,3%
Summa 1540 16,2% 27,5% 31,4% 24,9% 8,6% 48,0% 52,0% 3,3%

http://www.val.se