Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kullavik Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullavik Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullavik Centrum 1275 14,8% 32,0% 27,8% 25,4% 7,3% 46,4% 53,6%   2,5%
Summa 1275 14,8% 32,0% 27,8% 25,4% 7,3% 46,4% 53,6% 2,5%

http://www.val.se