Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Släps Kullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Släps Kullen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Släps Kullen 1722 15,4% 31,5% 29,9% 23,2% 8,7% 52,0% 48,0%   3,9%
Summa 1722 15,4% 31,5% 29,9% 23,2% 8,7% 52,0% 48,0% 3,9%

http://www.val.se