Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Malevik/Släps Inland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malevik/Släps Inland

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malevik/Släps Inland 1509 13,7% 34,8% 30,1% 21,5% 6,6% 51,9% 48,1%   2,4%
Summa 1509 13,7% 34,8% 30,1% 21,5% 6,6% 51,9% 48,1% 2,4%

http://www.val.se