Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bukärrs Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bukärrs Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bukärrs Centrum 1560 14,0% 30,6% 27,2% 28,2% 8,0% 49,7% 50,3%   3,1%
Summa 1560 14,0% 30,6% 27,2% 28,2% 8,0% 49,7% 50,3% 3,1%

http://www.val.se