Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Särö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Särö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Särö 1401 13,3% 31,3% 24,1% 31,3% 5,8% 49,9% 50,1%   3,6%
Summa 1401 13,3% 31,3% 24,1% 31,3% 5,8% 49,9% 50,1% 3,6%

http://www.val.se