Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Frillesås Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frillesås Landsbygd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frillesås Landsbygd 1386 14,9% 34,1% 27,3% 23,7% 5,0% 50,3% 49,7%   0,8%
Summa 1386 14,9% 34,1% 27,3% 23,7% 5,0% 50,3% 49,7% 0,8%

http://www.val.se