Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Frillesås Kust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frillesås Kust

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frillesås Kust 1357 14,7% 34,6% 23,2% 27,6% 5,8% 48,9% 51,1%   1,5%
Summa 1357 14,7% 34,6% 23,2% 27,6% 5,8% 48,9% 51,1% 1,5%

http://www.val.se