Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ölmevalla Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ölmevalla Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmevalla Östra 1798 12,1% 34,8% 26,3% 26,8% 5,2% 50,9% 49,1%   1,8%
Summa 1798 12,1% 34,8% 26,3% 26,8% 5,2% 50,9% 49,1% 1,8%

http://www.val.se