Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ölmanäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ölmanäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmanäs 1560 12,2% 32,9% 28,6% 26,3% 6,0% 48,7% 51,3%   1,9%
Summa 1560 12,2% 32,9% 28,6% 26,3% 6,0% 48,7% 51,3% 1,9%

http://www.val.se