Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Åsa Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åsa Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsa Centrum 1789 14,4% 32,4% 22,8% 30,4% 5,3% 48,0% 52,0%   5,0%
Summa 1789 14,4% 32,4% 22,8% 30,4% 5,3% 48,0% 52,0% 5,0%

http://www.val.se