Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gällinge/Idala/Förlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällinge/Idala/Förlanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällinge/Idala/Förlanda 1381 18,1% 29,8% 28,1% 24,0% 6,4% 53,0% 47,0%   0,7%
Summa 1381 18,1% 29,8% 28,1% 24,0% 6,4% 53,0% 47,0% 0,7%

http://www.val.se