Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fjärås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fjärås Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås Norra 1603 14,8% 33,6% 25,5% 26,1% 5,1% 52,3% 47,7%   1,3%
Summa 1603 14,8% 33,6% 25,5% 26,1% 5,1% 52,3% 47,7% 1,3%

http://www.val.se