Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fjärås/Må

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fjärås/Må

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås/Må 1562 16,2% 35,3% 21,8% 26,6% 4,7% 47,1% 52,9%   1,3%
Summa 1562 16,2% 35,3% 21,8% 26,6% 4,7% 47,1% 52,9% 1,3%

http://www.val.se