Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fjärås Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fjärås Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås Södra 1189 18,7% 33,9% 26,3% 21,1% 5,6% 50,5% 49,5%   1,0%
Summa 1189 18,7% 33,9% 26,3% 21,1% 5,6% 50,5% 49,5% 1,0%

http://www.val.se