Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hanhals

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hanhals

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hanhals 961 13,3% 33,3% 25,9% 27,5% 5,5% 50,9% 49,1%   2,0%
Summa 961 13,3% 33,3% 25,9% 27,5% 5,5% 50,9% 49,1% 2,0%

http://www.val.se