Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Forsbäck/Oskarsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Forsbäck/Oskarsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbäck/Oskarsberg 1825 12,2% 37,0% 26,6% 24,2% 6,6% 50,8% 49,2%   2,5%
Summa 1825 12,2% 37,0% 26,6% 24,2% 6,6% 50,8% 49,2% 2,5%

http://www.val.se