Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Presse/Skällared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Presse/Skällared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Presse/Skällared 1538 10,9% 41,4% 21,8% 26,0% 5,8% 48,1% 51,9%   1,8%
Summa 1538 10,9% 41,4% 21,8% 26,0% 5,8% 48,1% 51,9% 1,8%

http://www.val.se