Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Onsala Kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Onsala Kyrka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onsala Kyrka 1516 14,8% 29,7% 23,5% 31,9% 7,2% 47,7% 52,3%   2,6%
Summa 1516 14,8% 29,7% 23,5% 31,9% 7,2% 47,7% 52,3% 2,6%

http://www.val.se