Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Onsala Rydet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Onsala Rydet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onsala Rydet 1422 14,7% 34,0% 26,9% 24,5% 6,8% 48,3% 51,7%   2,3%
Summa 1422 14,7% 34,0% 26,9% 24,5% 6,8% 48,3% 51,7% 2,3%

http://www.val.se