Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gottskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gottskär

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gottskär 1794 14,1% 29,2% 29,5% 27,2% 7,2% 48,6% 51,4%   3,0%
Summa 1794 14,1% 29,2% 29,5% 27,2% 7,2% 48,6% 51,4% 3,0%

http://www.val.se