Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset 1247 13,6% 29,9% 26,0% 30,5% 3,5% 52,1% 47,9%   1,5%
Summa 1247 13,6% 29,9% 26,0% 30,5% 3,5% 52,1% 47,9% 1,5%

http://www.val.se