Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Munkedal 2-Väster-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkedal 2-Väster-Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 2-Väster-Centrum 1669 16,1% 23,7% 20,4% 39,8% 5,6% 47,1% 52,9%   2,1%
Summa 1669 16,1% 23,7% 20,4% 39,8% 5,6% 47,1% 52,9% 2,1%

http://www.val.se