Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr 1528 15,8% 33,5% 24,1% 26,6% 5,4% 52,9% 47,1%   1,3%
Summa 1528 15,8% 33,5% 24,1% 26,6% 5,4% 52,9% 47,1% 1,3%

http://www.val.se