Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dingle-Bärfendal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dingle-Bärfendal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dingle-Bärfendal 1083 15,1% 26,3% 26,9% 31,7% 3,8% 49,4% 50,6%   0,9%
Summa 1083 15,1% 26,3% 26,9% 31,7% 3,8% 49,4% 50,6% 0,9%

http://www.val.se