Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hällevadsholm-Svarteborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hällevadsholm-Svarteborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällevadsholm-Svarteborg 1149 17,7% 27,4% 25,6% 29,3% 5,7% 52,4% 47,6%   1,0%
Summa 1149 17,7% 27,4% 25,6% 29,3% 5,7% 52,4% 47,6% 1,0%

http://www.val.se