Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sörbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörbygden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbygden 1160 14,4% 25,2% 25,3% 35,2% 5,8% 53,1% 46,9%   1,5%
Summa 1160 14,4% 25,2% 25,3% 35,2% 5,8% 53,1% 46,9% 1,5%

http://www.val.se